Πολιτική Απορρήτου

ΝΕΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Αγαπητέ Επαγγελματία Υγείας,

Ως κορυφαία φαρμακευτική εταιρεία, σεβόμαστε και προστατεύουμε τους ανθρώπους και τα δικαιώματά τους, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην ιδιωτικότητα. Αυτός ο σεβασμός είναι ο πυρήνας όλων των αξιών μας. Το παγκόσμιο ψηφιακό τοπίο εξελίσσεται συνεχώς και τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούν οι οργανισμοί για εμάς είναι ευρύτερα και πιο περίπλοκα από ό, τι στο παρελθόν. Υπό το πρίσμα αυτό και σύμφωνα με την εντολή ενός νέου κανονισμού της ΕΕ για την προστασία της ιδιωτικότητας, τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), θα θέλαμε να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία για να σας εξηγήσουμε εκ νέου τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα δικαιώματα σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε, καθώς και για να σας ενημερώσουμε εκ νέου για τις κατηγορίες αποδεκτών στις οποίες κοινοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα για τους συγκεκριμένους σκοπούς επεξεργασίας που εκτίθενται στην παρούσα ενημέρωση.

Η AstraZeneca Ανώνυμος Φαρμακευτική Εταιρεία η οποία εδρεύει στο Μαρούσι, Αγησιλάου 6-8 ("AstraZeneca", "Εμείς", "Μας") συλλέγει και χρησιμοποιεί μερικά από τα προσωπικά σας δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε για εσάς είτε τα αποκτήσαμε από τρίτο, δηλαδή [IQVIA] με τη συγκατάθεσή σας είτε Μας δόθηκαν απευθείας από εσάς με τη συγκατάθεσή σας. Ποτέ δεν θα διαθέσουμε προς πώληση τα προσωπικά σας δεδομένα και δεσμευόμαστε να τα διατηρήσουμε ασφαλή.

Θα τα χρησιμοποιήσουμε για τα κάτωθι νόμιμα συμφέροντά μας και με σκοπό να:
• να σας παρέχουμε πληροφορίες για τα προϊόντα της AstraZeneca, τα νέα και τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις.
• να σας ενημερώσουμε για τις επικείμενες επιστημονικές συναντήσεις, προωθητικές εκδηλώσεις, ευκαιρίες συνεργασίας και έρευνες, στις οποίες μπορείτε να λάβετε μέρος, εφόσον επιθυμείτε.
• βελτιστοποιήσετε την εμπειρία σας από την χρήση των προϊόντων της AstraZeneca και τους τρόπους επικοινωνίας που χρησιμοποιούμε για να σας ενημερώνουμε σχετικά.

Θα επεξεργαστούμε τα ακόλουθα δεδομένα ή κατηγορίες δεδομένων: το όνομα και τον τίτλο σας, την ιατρική σας ειδικότητα, τη διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), τον αριθμό ΑΜΚΑ, πληροφορίες σχετικά με την εμπειρία σας για την AstraZeneca και τα φάρμακά μας, λεπτομέρειες για τις δημοσιεύσεις σας τη συμμετοχή σας σε συναντήσεις, σεμινάρια, συμβουλευτικά συμβούλια και συνέδρια, πληροφορίες σχετικά με τη σχέση σας με άλλα μεμονωμένα πρόσωπα ή ιδρύματα, πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή σας σε κλινικές δοκιμές και μη παρεμβατικές μελέτες καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις άλλες επαγγελματικές σας δεξιότητες. Επίσης, θα επεξεργαστούμε κάθε άλλη πληροφορίας που θα θέσετε υπόψη μας με δική σας πρωτοβουλίας στο πλαίσιο της επικοινωνίας μας. Εάν επιλέξετε να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες, θα τις χρησιμοποιήσουμε μόνο στο βαθμό που μπορεί να είναι σχετικό για την επίτευξη των σκοπών της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.

Επίσης, εφόσον στο πλαίσιο της επικοινωνίας μας θέσετε ένα αίτημα για ιατρική πληροφόρηση ή / και την ανεπιθύμητη ενέργεια σας γνωρίζουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα θα τύχουν επεξεργασίας σύμφωνα ειδική Δήλωση Απορρήτου την οποία μπορείτε να ζητήσετε από τον υπάλληλο της AstraZeneca με τον οποίο θα μιλήσετε ή να ζητήσετε να σας αποσταλεί μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομείου. Θα βρείτε επίσης αυτές τις πληροφορίες στη διεύθυνση astrazeneca.com ή αν σκοπεύετε να αναφέρετε μια ανεπιθύμητη ενέργεια στο aereporting.astrazeneca.com.

Τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία τόσο με χειροκίνητα όσο και με αυτοματοποιημένα μέσα. Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για τους ανωτέρω σκοπούς. Υπό ορισμένες συνθήκες, μπορεί να έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε αυτή την επεξεργασία επικοινωνώντας με την AstraZeneca στη διεύθυνση www.astrazenecapersonaldtaretention.com.

Τα προσωπικά σας στοιχεία θα κοινοποιηθούν σε άλλες εταιρείες του ομίλου της AstraZeneca (https://www.astrazeneca.com/global/en/AstraZeneca-Websites.html). Τα προσωπικά σας δεδομένα θα κοινοποιηθούν και σε συγκεκριμένα τρίτα μέρη και συνεργάτες μας, όπως για παράδειγμα : παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών για την ανάπτυξη των συστημάτων μας και παροχής τεχνικής υποστήριξης· ελεγκτές και συμβούλους στο πλαίσιο του ελέγχου της συμμόρφωσής μας με εξωτερικούς και εσωτερικούς κανονισμούς και διαδικασίες, εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε για την υλοποίηση ερευνών αγοράς και κλινικών μελετών· δημόσιες και αστυνομικές αρχές και διάδικοι/αντίδικοι, εφόσον αυτό απαιτείται εκ του νόμου ή στο πλαίσιο αντιδικίας και σε διάδοχο ή εταίρο της AstraZeneca ή σε εταιρεία του ομίλου AstraZeneca στην περίπτωση πώλησης, εκχώρησης, συνεργασίας ή δημιουργίας κοινής επιχείρησης για το σύνολο ή μέρος των δραστηριοτήτων μας.

Οι εταιρείες του ομίλου AstraZeneca και τρίτοι μπορούν να εδρεύουν οπουδήποτε στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων χωρών που ενδέχεται να μην προσφέρουν το ίδιο επίπεδο προστασίας για τα προσωπικά σας δεδομένα όπως η χώρα διαμονής σας. Η AstraZeneca συμμορφώνεται με την εθνική νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων και τους εσωτερικούς της κανονισμούς για την προστασίας της ιδιωτικότητας (https://www.astrazeneca.com/content/dam/az/PDF/Data_Privacy_Policy_v30.pdf) και θα εφαρμόσει τις κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία κατά την μεταφορά των δεδομένων σας σε τέτοιες χώρες. Ανεξάρτητα από το ποια χώρα μεταφέρονται τα προσωπικά σας δεδομένα, θα μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα εφαρμόζοντας αυστηρούς περιορισμούς σχετικά με την πρόσβαση στα δεδομένα και υπό κατάλληλους συμβατικές εγγυήσεις (όπως οι Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες της AstraZeneca και οι Πρότυπες Συμβατικές Ρήτρες της ΕΕ ή ισοδύναμων μέσων που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή την Εποπτική Αρχή). Δικαιούστε να λάβετε αντίγραφο των Δεσμευτικών Εταιρικών Κανόνων της AstraZeneca ή / και των Πρότυπων Συμβατικών Ρητρών που εφαρμόζει η AstraZeneca, κατόπιν αιτήματος σας επικοινωνώντας μαζί μας στο Privacy@astrazeneca.com. Η AstraZeneca θα αποθηκεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την Πολιτική Τήρησης εγγράφων της εταιρείας για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση νόμιμων επιχειρηματικών συμφερόντων, εκ του νόμου υποχρεώσεων ή για την άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Όταν τα προσωπικά σας δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για αυτούς τους σκοπούς, τα προσωπικά δεδομένα θα διαγραφούν με ασφάλεια. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εσωτερική Πολιτική Τήρησης Εγγράφων της AstraZeneca, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.astrazenecapersonaldataretention.com.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την AstraZeneca στη διεύθυνση www.astrazenecapersonaldataretention.com να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε για εσάς, να διορθώσετε τυχόν λάθη ή να ζητήσετε διαγραφή αυτών ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Εάν η ικανοποίηση του αιτήματός σας αυτού συνιστά για την AstraZeneca ή τις συνδεδεμένες αυτής εταιρείες παράβαση των υποχρεώσεών της βάσει των εφαρμοστέων νόμων, κανονισμών ή κωδίκων ορθής πρακτικής σε, τότε η AstraZeneca μπορεί να μην είναι σε θέση να συμμορφωθεί με το αίτημά σας, αλλά μπορείτε και πάλι να ζητήσετε να εμποδίσουμε τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών για περαιτέρω επεξεργασία. Ενδέχεται επίσης να έχετε δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων σε κάποιον άλλο Υπεύθυνο Επεξεργασίας υπό ορισμένες συνθήκες.

Η AstraZeneca έχει ορίσει έναν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων για την επίβλεψη της συμμόρφωσης της AstraZeneca με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων της ΕΕ, με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε στο Privacy@astrazeneca.com, σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Εάν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την AstraZeneca καλύπτεται από το δίκαιο της ΕΕ, μπορείτε επίσης να υποβάλετε καταγγελία στην αντίστοιχη εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων στη χώρα κατοικίας σας. Μπορείτε να βρείτε το σχετικό όνομα της εποπτικής αρχής και τα στοιχεία επικοινωνίας στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.